Tietoa meistä

Sundsberginraitin asukasyhdistys ry on perustettu vuonna 2021 foorumiksi, jolla voidaan käsitellä alueemme asukkaiden yhteisiä asioita. Kunnan suunnitelmissa on kaavoittaa alueelle tulevaisuudessa huomattavasti lisää asuntorakentamista. Pidämme esillä alueen luontoarvoja ja historiaa, ja toivomme, että sen luonne luonnonläheisenä ja maalaismaisena, merellisenä alueena säilyisi myös tulevaisuudessa.

Lue lisää

Asukasyhdistyksen syyskokous valitsi uuden hallituksen ja puheenjohtajan. Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Mutanen ja varapuheenjohtajaksi Seppo Karhu. Hallituksen jäseniksi valittiin Cati Sillman, Antero Heinonen, Rikhard Tiula, Karl Holmström, Tuomas Tenkanen, Alexandra Finckenberg-Widner ja Ilona Mutanen.

Kaavoitus - Kunnasta on ilmoitettu, että kaavoitusseminaari, johon asukasyhdistykseltä pyydetään puheenvuoro, siirtyy vuoden 2024 puolelle. Kunta käy tätä ennen neuvotteluita rakennusliikkeiden kanssa. Asukasyhdistys seuraa myös muita lähialueidemme kaavoitusasioita ja välittää noista tietoa jäsenistölle. Asukasyhdistys on selvitellyt asukkaiden...