Kaavoitus

Pidämme esillä alueen luontoarvoja ja historiaa, ja toivomme, että sen luonne luonnonläheisenä ja maalaismaisena, merellisenä alueena säilyisi myös tulevaisuudessa.

Kun tuli tieto siitä, että Sundsberginraitin alueen osayleiskaavan suunnittelu on lähdössä liikkeelle, asukkaiden parissa vahvistui pitkään kytenyt ajatus siitä, että on viimein syytä järjestäytyä asukasyhdistykseksi, jotta saamme äänemme tuossa prosessissa kuuluviin. Suurin osa kylää ympäröivistä maista on rakennusliikkeen hallussa, ja asukkaita kiinnostaa kovasti myös se, millaista rakentamista niille alueille tulee kohdentumaan.

Moni yhdistää Sundsbergin Masalan läheisille pelloille rakennettuun Sundetin asuinalueeseen. Sen ja kantatien 51 välissä on kuitenkin vanhaksi Sundsbergiksi kutsuttu mäkinen ja metsäinen alue, jolla sijaitsivat aikanaan vauraan Sundsbergin kartanon torpat. Viljellyt alueet olivat vähäisiä, mutta luonto muuten vaihtelevaa: mäkiä, puroja, niittyjä, merenrannan lehtoakin.

Alueelle tullaan Sundsberginraittia, ja teiden varsilla on vajaat viisikymmentä omakotitaloa, jotka muodostavat kyläkokonaisuuden. Osa asukkaista on asunut alueella hyvin pitkään, toiset vasta muutamia vuosia. Yhteisiä tienpitoon liittyviä asioita varten on yksityistien hoitokunta. Veneilystä kiinnostuneita on koonnut oma venekerho, Sundsbergin Merenkävijät. Morbackanrannassa on useiden kiinteistöjen yhteinen laiturialue. Aikanaan Kallvikin lahdella sijaitseva pieni Byltanin saari on niin ikään ollut yhteisessä käytössä.

Alue on vielä toistaiseksi rauhallinen lintukoto sanan varsinaisessa mielessä, sillä sinne ei ole saanut rakentaa lainkaan enää tämän vuosituhannen puolella. Tulevasta kaavoituksesta on puhuttu jo pitkään. On tiedetty, että alue on sijaintinsa vuoksi kiinnostava rakentamisen kannalta, onhan se hyvien yhteyksien päässä. Vastapäinen Espoon Saunalahti on viime vuosina rakennettu hyvin tiiviisti.

Luontoselvitys toteutettiin 2021, josta ilmeni huomattavia tarpeita suojella elollista luontoa tällä alueella.

Yhdistys tarjoaa hyvän kanavan edistää yhteisiä asioita ja vahvistaa edelleen yhteisöllisyyttä. Tulemme paneutumaan huolella maankäytön suunnittelun asioihin ja tuomaan niihin omat perustellut näkemyksemme. Haluamme edistää osallistavaa keskustelua, ja asukasyhdistyksen piiristä löytyy myös monenlaista asiassa hyödyllistä asiantuntemusta. 

Sundsbergin raitin alue on noussut kunnan kaavoituskoriin ja kunta on käynnistämässä osayleiskaavan laatimisen. Asukasyhdistystä tullaan kuulemaan asiassa.