Luonto

Sundsbergin alueella on runsaasti arvokkaita luontoalueita, joissa elää monipuolinen nisäkäs- ja lintukanta

Mornin niemi ympäristöineen on todellinen luontohelmi. Siellä pesii alueen tunnuseläin mäyrä. Liito-oravallakin on siellä oma kolonsa. Myös lehtopöllö kasvattaa poikasensa niemellä.

Mornissa on arvokas vanha ikimetsä sekä runsaasti lahopuuta. Lisäksi metsän keskellä on karttoihin merkitty muinaishauta. Niemen reunoilla on haapalehtoja ja Morbackan lahden pohjukassa arvokasta tervaleppälehtoa kurjenmiekkakasvustoineen. Morbackankujan pohjoispään ja rannan välissä on runsaasti lahopuuta omaava metsäalue.

Niemen eteläpuolella sijaitsevat Storstycketin luonnonniityt. Niiden reunoilla on arvokkaita haapalehtoja sekä useita suurehkoja raitoja. Raita, haapa ja tervaleppä ovat tärkeimmät puut metsän monimuotoisuuden kannalta. Näistä puista monet kolopesijät löytävät pesäpaikkansa käpytikan, harmaapäätikan tai palokärjen hakkaamista koloista. Keväällä aikaisin kukkiva raita tarjoaa ensimmäisen ravinnon talvesta herääville kimalaisemoille. Kimalainen on mustikan ja muiden metsäkasvien tärkein pölyttäjä. Kaatuneista ja lahoavista raidoista, haavoista sekä tervalepistä alkavat monipuoliset ravintoketjut.

Storstycketin ja Espoonlahden välillä on tiheä ruoikko, jossa pesii mm. kurki. Sen yläpuolella on lennellyt sudenkorentoja pyydystelevä nuolihaukka. Hirvi ja kauriit oleskelevat mielellään ruoikon reunoilla ja niityillä.

Storstycket rajoittuu eteläpuolella pähkinäpensaita kasvaviin haapalehtoihin ja rinnemetsiin.

Harabackan tilan vanhoilla niityillä on runsaasti haapoja ja muita lehtipuita. Niittyjen keskellä virtaava puro-oja luo perustan lehtokasvillisuudelle. Ojan ympärillä sijaitseva lehto- ja kuusimetsä on säilynyt hakkuilta.

Harabackasta etelään Länsiväylään rajoittuva kosteikkolehto on ollut aikanaan niittyä. Se on säilynyt hakkuilta ja on suojelemisen arvoinen. Märimmillä kohdin kasvaa korpikaislaa ja reunoilla on pähkinäpensaita.

Morbackanpolun eteläpuolella oli upea tervaleppää ja koivua kasvava vetinen korpi vielä viime kesänä (Hakattu tammikuussa 2023). Toinen samantapainen tervaleppää kasvava korpialue on Seppälän länsipuolella (Säilyi tammikuun hakkuissa). Tällaiset kosteikkoalueet tulisi ilman muuta suojella.

Sundsbergin raitin alkupään itäpuolella on suuria haapoja kasvava vanhaan niittyyn rajoittuva lehto, joka on luontoa ymmärtävälle helmi. Lehto on potentiaalista liito-oravametsää. Metsästä leppien keskeltä alkaa puro, joka johtaa Morbackan lahteen (Tammikuun metsäkoneen käyttäjälle oli annettu ohje poistaa suuria haapoja. Metsäkone poisti lehdon yläosan haavat).

Hienoja metsiä on vielä Sundsberginraitin länsipuolen hakkualueiden ja Sundetin peltojen välillä. Samoin peltoon rajoittuen Sundsbergintien eteläpuolella. Hakkuita on joskus suoritettu, mutta lehtomainen suuripuinen metsä on säilynyt. Suojelunarvoinen pieni suo ylhäällä mäellä tuottaa metsän halki virtaavaan saniaisten reunustavaan puroon vettä miltei koko kesän.

Teksti ja kuvat ovat Seppo Karhun pitämästä luontoesitelmästä 4.10.2022 Sundsbergin asukasyhdistys ry:n asukasillassa Kirkkonummen Fyyrin kirjastossa.

Lehtopöllön poikaset
Lehtopöllön poikaset
Liito-oravankolo
Liito-oravankolo
Mäyrä on Mornin nimikkoeläin
Mäyrä on Mornin nimikkoeläin
Storstycketin nuolihaukka
Storstycketin nuolihaukka
Valkohäntäkaurisemo ruokkii niityllä vasaansa
Valkohäntäkaurisemo ruokkii niityllä vasaansa
Storstycketin niitynreunan hirvi
Storstycketin niitynreunan hirvi
Kyhmyjotsen pesii Morbackan lahdella
Kyhmyjotsen pesii Morbackan lahdella
Telkkäpari hakee pönttöä. Pönttöjä on niemessä ja lahden rannalla.
Telkkäpari hakee pönttöä. Pönttöjä on niemessä ja lahden rannalla.
Storstycketin pähkinäpensas- ja haapalehtoa
Storstycketin pähkinäpensas- ja haapalehtoa
Espoonlahden merikotka
Espoonlahden merikotka

Kuvat: Seppo Karhu

Llinnunpönttöjä tarvitaan. Kuvassa harvalukuinen kuusitiainen Mornissa.
Llinnunpönttöjä tarvitaan. Kuvassa harvalukuinen kuusitiainen Mornissa.