Hallituksen kokous 13.9.2023

13.09.2023

Kaavoitus - Kunnasta on ilmoitettu, että kaavoitusseminaari, johon asukasyhdistykseltä pyydetään puheenvuoro, siirtyy vuoden 2024 puolelle. Kunta käy tätä ennen neuvotteluita rakennusliikkeiden kanssa. Asukasyhdistys seuraa myös muita lähialueidemme kaavoitusasioita ja välittää noista tietoa jäsenistölle. Asukasyhdistys on selvitellyt asukkaiden näkemyksiä kaavoitusasioista. Kyselyn tulokset muodostavat pohjan yhdistyksen puheenvuorolle tuossa tilaisuudessa. 

Verkkosivut - Todettiin että asukasyhdistyksen verkkosivut on uudistettu ja siirretty uudelle palvelimelle.

Talous - Keväällä toimitettiin valtava risukasa haketukseen, mistä saatiin asukasyhdistykselle tuloa yli 2000 euroa. Tämä turvaa asukasyhdistyksen talouden mainiosti muutamaksi vuodeksi.

Syyskokous pidetään Kirkkonummen kirjastolla Fyyrissä kahvila Messin yhteydessä olevassa kabinetissa tiistaina 28.11.2023 klo 18.30-20. Kahvitarjoilu. Kokouksessa valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet. Kokouksessa myös hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio 1.12.2023 alkavalle toimintakaudelle. 

 Vuoden 2024 aikana pyritään edelleen vahvistamaan alueen asukkaiden yhteisöllisyyttä.